Lista projektów szkoleniowych i adresy biur terenowych

 

Dzięki pracy działu szkoleniowego Kompass Consulting trwa realizacja projektów wspierających kompetencje i rozwój zawodowy w całej Polsce. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do zapoznania się bezpośrednio ze stronami projektów i kontaktu z pracownikami terenowymi Kompass Consulting.

Nasze projekty prowadzimy w wielu województwach:

1.Dolnośląskim: „CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim”.
czas.kompass-consulting.pl

2.Dolnośląskim: „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”.
kadry.kompass-consulting.pl

3.Kujawsko – Pomorskim: „BIZNESWOMAN TO TY! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia”.
bizneswoman.kompass-consulting.pl

4.Kujawsko – Pomorskim: „PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia”.
przedsiebiorcy.kompass-consulting.pl

5.Lubelskim: „LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+. Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego”.
akademia.kompass-consulting.pl

6.Lubelskim: „LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego”.
centrum.kompass-consulting.pl

7.Lubelskim: „NOWE PERSPEKTYWY – program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa”.

8. Małopolskim: „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”.

kompass-consulting.pl/drogadozatrudienia/

9.Małopolskim:”ZAWODOWY KOMPAS – program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy”.
zawodowy.kompass-consulting.pl

10.Małopolskim: „NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego”.
nowekwalifikacje.kompass-consulting.pl

11.Opolskim: „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych perspektyw zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego”.
opolskiecentrum.kompass-consulting.pl

12.Opolskim: „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim”.
zorientowani.kompass-consulting.pl

13.Podkarpackim: „KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCÓW – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy w województwie podkarpackim”.
kuznia.kompass-consulting.pl

14.Pomorskim: „AKTYWNI – PRZEDSIĘBIORCZY. Program kompleksowego wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej dla osób od 30 r.ż., bez pracy, zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia i o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie pomorskim”.
aktywni.kompass-consulting.pl

16.Pomorskim: „ROZWIŃ ŻAGLE Z KOMPASSEM – program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim”.
rozwinzagle.kompass-consulting.pl

17.Pomorskim: „KURS NA ROZWÓJ – program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim”.
kursnarozwoj.kompass-consulting.pl

18.Pomorskim: „NA FALI KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”.
nafali.kompass-consulting.pl

19. Śląskim: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY – program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”.

kompass-consulting.pl/narynekpracy/

20.Śląskim: „Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców województwa śląskiego”.
czasnaaktywnosc.kompass-consulting.pl

21.Wielkopolskim: „”POSTAW NA SIEBIE! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolski”.
postawnasiebie.com.pl

22.Wielkopolskim: „POSTAW NA PRACĘ – program aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z województwa wielkopolskiego”.
postawnaprace.pl

23.Zachodnio-pomorskim: „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – ZCAZ: aktywizacji osób do 29 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy”.
kompass-consulting.pl/zachodniopomorskie-centrum-aktywizacji-zawodowej

24.Zachodnio-pomorskim: „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

kompass-consulting.pl/aktywnie-ku-pracy

25. Zachodnio-pomorskim: „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

kompass-consulting.pl/ku-karierze/


Wszystkimi projektami zajmują się pracownicy Kompass Consulting bezpośrednio w naszych biurach terenowych:

 

Woj. Dolnośląskie – Biuro Wrocław

ul. Krupnicza 2-4 , 50-075 Wrocław

Tel. Koordynator: 786 957 288 („Czas na własny biznes”)/ 519 764 235 („Kadry dla zielonej gospodarki)

 

Woj. Lubelskie – Biuro Lublin

ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin

Tel. Koordynator: 510 798 140 („Lubelska Akademia Przedsiębiorczości Kobiet 30+”, „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 30+”, „Nowe Perspektywy”)

 

Woj. Małopolskie – Biuro Kraków

ul. Świętokrzyska 12, pok. 302 (budynek ZUS), 30-015 Kraków

Tel. Koordynator:  519 764 235 („Droga do Zatrudnienia)

 

Woj. Opolskie – Biuro Opole

ul. Horoszkiewicza 6/B 113 „Błękitna Wstęga”,45-301-Opole

Tel. Koordynator:  501 858 052 („Zorientowani Na Biznes”)

 

Woj. Podkarpackie – Biuro Rzeszów

ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u), 35-069 Rzeszów

Tel. Koordynator: 504 784 742 („Kuźnia przedsiębiorców”)

 

Woj. Pomorskie – Biuro Wejherowo

ul. Sobieskiego 227/22, 84-200 Wejherowo

Tel. Specjalista ds. obsługi projektów: 505 209 899

Tel. Koordynator: 500 385 660 („Aktywni Przedsiębiorczy”; „Rozwiń żagle”; „Kurs na rozwój”)/
516 444 752 („Na fali ku karierze”)

 

Woj. Wielkopolskie – Biuro Poznań

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

Tel. Koordynator: 500 385 605 („Postaw na pracę”) / 508 291 769 („Postaw na siebie!”)

 

Woj. Śląskie – Biuro Katowice

ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice

Tel. Koordynator: 503 791 662 („Nie Czas Na Fajrant!”, „Z po wer-em na Rynek Pracy”)

 

Woj. Kujawsko-Pomorskie – Biuro Toruń

ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu

Tel. Koordynator: 500 109 881 („Przedsiębiorcy Na Start!”, „Bizneswoman To Ty!”)

 

Woj. Zachodniopomorskie – Biuro Kołobrzeg

ul. Sienkiewicza 19, 78-100 Kołobrzeg

Tel. Koordynator: 510 798 146 („Z Kompassem Wprost Ku Karierz”, „Aktywnie Ku Pracy Z Kompassem”, „Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej – ZCAZ”)