Informacje o projekcie "KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCÓW..."

W związku ze zmianami personalnymi zespołu projektowego  projektu „KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCÓW – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy w województwie podkarpackim” osoby chcące uzyskać informacje na temat wyniku rekrutacji proszone są o kontakt pod numer telefonu: 881 310 530.

 

Jednocześnie informujemy, że do 05 stycznia 2017 r. wywieszona zostanie lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.