Nowy Rok z projektem "Aktywni, przedsiębiorczy" w telewizji TTM

Nowy Rok zaczęliśmy z mocnym akcentem. Realizowany przez Kompass Consulting projekt „Aktywni, przedsiębiorczy” miał swoją premierę w telewizji TTM!

Materiał można zobaczyć klikając tutaj: http://www.telewizjattm.pl/dzien/2017-01-11/41228-aktywni-przedsiebiorcy-po-trzydziestce.html?play=on

Klika słów o samym projekcie, do którego zachęcamy wszystkich chcących otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie Województwa Pomorskiego.

Dla uczestników projektu przewidziano następujące obszary wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych
 • Szkolenia grupowe ABC przedsiębiorczości
 • Indywidualne doradztwo biznesowe
 • Bezzwrotne środki na rozwój przedsiębiorczości
 • Wsparcie pomostowe
 • Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze

SZKOLENIA GRUPOWE I DORADZTWO INDYWIDUALNE
90 osób zakwalifikowanych do projektu (z czego 50% o niskich kwalifikacjach zawodowych) odbędą szkolenia grupowe (3 dni po 8 h; 6 grup po 15osób) z poniższej tematyki:

 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • przepisy prawne,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia,
 • księgowość

WSPARCIE FINANSOWO – DORADCZE
Złożone biznesplany zostaną ocenione, a 72 z nich otrzyma dofinansowanie – średnio po 22 600zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe – w pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania firmy:

 • do 1 600zł miesięcznie na pokrycie kosztów takich jak ZUS, podatek, opłaty administracyjne
 • indywidualną pomoc prawną w wymiarze średnio po 4h/os
 • specjalistyczne kursy/szkolenia umożliwiające uzyskanie/potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do perfekcyjnego prowadzenia firmy, będą związane z rodzajem działalności średnio po 2000zł (w tym koszt egzaminu i certyfikatu)
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne – udzielane zależnie od potrzeb, średnio po 5h/os (wskazywanie sposobów efektywnego wykorzystania dotacji, szanse rozwoju firmy, zatrudniania pracowników)

Uczestnicy mogą starać się także o przedłużone wsparcie pomostowe, które zostanie przyznane w uzasadnionych przypadkach, od 7 miesiąca prowadzenia działalności, w wymiarze jak wsparcie podstawowe.
Więcej szczegółów pod adresem: http://aktywni.kompass-consulting.pl/aktualnosci.html