Rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu: : „CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” RPDS.08.03.00-02-0008/16 – Szkolenie „RODO – nowa regulacja z zakresu ochrony danych osobowych”

W związku z realizacją projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” nr RPDS.08.03.00-02-0008/16  realizowanego w ramach działania  8.3., Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego z funduszy UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, firma Kompass Invest Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych o tematyce „RODO – nowa regulacja z zakresu ochrony danych osobowych” dla 3 grup 12-osobowych w łącznym wymiarze 24 godzin na terenie miasta Wrocławia.

 

Pobierz