ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu:„PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia” RPKP.08.03.00-04-0012/16

W związku z realizacją przez Kompass Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, Poznań (dawniej Kompass Consulting Buczkowski Maciej ul. Rokietnicka 15, 62-080 Tarnowo Podgórne) projektu Projekt „PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia” Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16 realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal.

Załącznik nr 1