ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia”, Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16-Toruń

W związku z realizacją projektu Projekt „PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia”, Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16 realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sal.

 

Załącznik nr 1