Zachodniopomorskie centrum aktywizacji zawodowej

„ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – ZCAZ: aktywizacji osób do 29 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy”

SZANSĄ NA KWALIFIKACJE, ZAWÓD, PRACĘ I ŻYCIE.

Weź przyszłość w swoje ręce i wybierz z nami wymarzony zawód!

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

– jesteś osobą bezrobotną, nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy,

– mieszkasz na terenie województwa zachodniopomorskiego,

– nie uczestniczysz w kształceniu lub szkoleniu.

Biorąc udział w projekcie otrzymasz wsparcie:

indywidualne doradztwo zawodowew ramach którego, zaplanujemy rozwój zawodowy,

odnajdziesz swoje miejsce na rynku pracy oraz dowiesz się jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje do wymarzonej pracy.

wsparcie psychologa-z którym pokonasz napotykane bariery, zbudujesz pozytywną postawę.

indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracyczyli sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, oraz umiejętność poruszania się po rynku skutkujące zwiększeniem szans na uzyskanie zatrudnienia.

kursy i szkolenia nadające kwalifikacjeefektem kursów i szkoleń będzie nabycie kwalifikacji, stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów i pokrycie kosztów: kursów/szkoleń w tym ubezpieczenie NNW, badań, egzaminów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

płatne staże zawodoweotrzymasz stypendium, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

Tylko od Ciebie zależy co wybierzesz. Przykładowe kursy i szkolenia:

kurs: prawa jazdy kat.C,

– kurs spawacza,

– kurs kucharza, masażysty,

– kurs z zakresu. ITC

Twoje korzyści z uczestnictwa w projekcie to:

– darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji;

– 3-miesięczny płatny staż zawodowy;

– pośrednictwo pracy;

– ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;

– indywidualne wsparcie psychologa;

– profesjonalna diagnoza Twoich kompetencji i predyspozycji zawodowych;

– opłacone badania lekarskie;

– ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń, kursów i staży zawodowych;

– dogodne i indywidualnie ustalane terminy realizacji spotkań;

– zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, pośrednikiem pracy oraz na  staże i szkolenia ;

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla osób samotnie wychowujących dzieci w trakcie spotkań z doradztwa i pośrednictwa pracy.

 

WYTYCZYMY TWÓJ NOWY KIERUNEK

W KSZTAŁTOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

 

Jesteś zainteresowany współpracą?

WYPEŁNIJ NASZ FORMULARZ I ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU–[POBIERZ FORMULARZ – KLIKNIJ]

KONTAKT  POD NUMEREM TELEFONU  510 798 146, E-MAILEM; centrum-zachpom@kompass-consulting.pl

ORAZ OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU – W KOŁOBRZEGU UL. SIENKIEWICZA 19.

Inspektor Danych Osobowych

Izabela Krzywdzińska

iod@kompass-consulting.pl

Zapraszamy!

Regulamin projektu i pozostałe dokumenty:

[Regulamin projektu]

[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]

[Wniosek  o zwrot kosztów opieki]

[Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu]

[Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym]

Harmonogramy wsparcia do końca kwietnia 2018 r.

[Zadanie 1 – INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE]

[Zadanie 2 – INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE]

[Zadanie 3 – INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY]

[Zadanie 4 – KURSY, SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE]

 

Aktualne harmonogramy:

 

Zadanie 2 – INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

[Pobierz]

Zadanie 3 – INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

[Harmonogram – gr. 1]

[Harmonogram – gr. 2]