Zapytanie cenowe w związku z realizacją projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”

ZAPYTANIE CENOWE w ramach rozeznania rynku.

W związku z realizacją projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”
nr RPZP.06.05.00-32-K018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 firma Kompass Consulting Buczkowski Maciej, działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sali na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

zapytanie