Zapytanie cenowe w związku z realizacją projektu „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego”

W związku z realizacją projektu: „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego” nr RPOP.07.02.00-16-0052/16
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
Informujemy o możliwości składania ofert na przeprowadzenie: indywidualnego plan działania, indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób pełnosprawnych, indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Do pobrania:

zapytanie

formularz