Zapytanie w ramach projektu „NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU..."

W związku z realizacją projektu „NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w którym stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego” nr projektu RPMP.08.02.00-12-0190/15, w ramach 8 osi priorytetowej rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Realizację szkolenia z zakresu „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z modułem rysunku technicznego”.

Rozeznanie rynku 3 (Kurs spawania)