Zapytanie w związku z projektem „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI "

W związku z realizacją projektu   „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”, nr projektu RPDS.08.02.00-02-0149/16, realizowanego w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej w zakresie usługi realizacji kursu zawodowego  SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH Z MODUŁEM KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ.

program – szkolenie

szkolenie – formularz

szkolenie – rozeznanie rynku