Zapytanie w związku z realizacją projektu „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska

W związku z realizacją projektu „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”, nr projektu RPDS.08.02.00-02-0149/16, realizowanego w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej w zakresie usługi wsparcie psychologiczne.

span style=”color: #ff6600;”>Rozeznanie

Formularz