Zapytanie w związku z realizacją projektu „Postaw na siebie! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolski” nr RPWP.06.03.01-30-0039/15

W związku z realizacją projektu „Postaw na siebie! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji Wielkopolski” nr RPWP.06.03.01-30-0039/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rynek pracy, Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, firma Kompass Invest Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na usługę cateringu oraz wynajmu sali szkoleniowej w trakcie cyklu specjalistycznych szkoleń na terenie miasta Poznania.

Pobierz zapytanie