Zapytanie w związku z realizacją projektu: RPOP.07.03.00-16-0004/16 „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy”

W związku z realizacją projektu: RPOP.07.03.00-16-0004/16 „ZORIENTOWANI NA BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 07.03 Zakładanie działalności gospodarczej,zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu:
weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów w zakresie prowadzenia działalności oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu.

zapytanie