Zapytanie w związku z realizacją projektu: RPPM.05.02.02-22-0089/16 „Na fali ku karierze – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”

W związku z realizacją projektu: RPPM.05.02.02-22-0089/16 „Na fali ku karierze – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych spotkań dla maksymalnie 80 Uczestników Projektu w wymiarze średnio 5 godzin na osobę.

zapytanie