Zapytanie w związku z realizacją projektu RPPM.05.02.02-22-0089/16 „NA FALI KU KARIERZE – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”