-A A +A

Aktywnie ku pracy z Kompassem

O projekcie
 
„AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – 
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.
 
SZANSĄ NA PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI 
I NOWĄ PRACĘ
Kto może wziąć udział?
Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:
 
 • nie masz pracy,
 • masz 30 lat i więcej,
 • mieszkasz na terenie gmin Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego,
 •  jesteś w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach).
Co oferujemy

Biorąc udział w projekcie otrzymasz:

 • indywidualne doradztwo zawodowe-  w którym zostanie wyznaczony cel oraz etapy jego osiągnięcia, tj. dobór instrumentów w ramach dalszej ścieżki udziału w projekcie spójnie z potrzebami uczestnika i rynku pracy.
 • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy- indywidualne rozmowy, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy, aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowywanie profili uczestników i pracodawców), pobudzanie do samodzielnego działania i poszukiwań, motywowanie do uzupełnienia kwalifikacji, monitorowanie aktywności w ww. zakresie
 • indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Pracy – pomoc w formalnościach dot. zatrudnienia, wsparcie w adaptacji do nowych warunków pracy, przygotowanie osoby niepełnosprawnej do powrotu/wejścia w środowisko pracy.
 • poradnictwo zawodowe –  indywidualna analiza przyczyn i alternatyw rozwiązania problemu zawodowego, weryfikacja możliwości uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji, planowanie rozwoju zawodowego. Przygotowanie do nowego zawodu, określenie potencjału, motywacji, potrzeb i wartości,  zdiagnozowanie istotnych na rynku pracy kompetencji.
 • kursy i szkolenia nadające kwalifikacje-  dobór kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie/zmianę kwalifikacji zawodowych na podstawie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników projektu. Efektem kursów i szkoleń będzie nabycie kwalifikacji, oraz stypendium szkoleniowe zwrot kosztów dojazdów i pokrycie kosztów: kursów/szkoleń w tym ubezpieczenie NNW, badań, egzaminów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje ponadto zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem.
 • płatne staże zawodowe- mające na celu nabycie praktycznych umiejętności na rynku pracy;
 •  stypendium, badania lekarskie, ubezpieczenia NNW ,zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 • dodatek relokacyjny – będzie stanowił UZUPEŁNIENIE WSPARCIA dla osób, u których zidentyfikowano problem z uzyskaniem zatrudnienia w miejscu zamieszkania.
Tylko od Ciebie zależy, co wybierzesz. Oferujemy ponad 50 różnych ścieżek rozwoju.
 
Przykładowe kursy i szkolenia:
 • kurs prawa jazdy kat.C.
 • kurs spawacza, 
 • kurs kucharza,
 • masażysty lub wizażystki.
Twoje korzyści z uczestnictwa w projekcie to:
 • darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji;
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy;
 • ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;
 • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • profesjonalna diagnoza Twoich kompetencji i predyspozycji zawodowych;
 • opłacone  badania lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń, kursów i staży zawodowych;
 • dogodne i indywidualnie ustalane terminy realizacji spotkań;
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, oraz na kursy, szkolenia i staże.
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci na staże i kursy.

 

Dokumenty

Regulamin projektu i pozostałe dokumenty:

Regulamin projektu 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 

Wniosek o zwrot kosztów opieki 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów publicznym środkiem transportu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów samochodu prywatnego

Dodatek relokacyjny:

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego 

Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o utracie zatrudnienia 

Oświadczenie UP o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Oświadczenie Pracodawcy o zamiarze zatrudnienia-wzór

Umowa o przyznanie dodatku relokacyjnego-wzór 

Z1 Weksel i deklaracja wekslowa-dodatek relokacyjny-wzór 

Harmonogramy:

Harmonogram IPD gr. I grudzień

Harmonogram IPD gr. I styczeń-1

Harmonogram IPD gr. I styczeń-2

Harmonogram IPD gr. I styczeń-3

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. I styczeń

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. I styczeń-2

Harmonogram Kurs Spawania gr. I styczeń

Harmonogram IPD gr. I luty

Harmongram Kurs Spawania gr. IA luty

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. II luty

Harmonogram IPD gr.II

Harmonogram Kurs Elektryka gr. II luty

Harmongram IPD gr. III-luty

Harmonogram Dziennik Zajęć Kurs Kucharski gr. III luty-marzec

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. III marzec

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. III marzec-2

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. I marzec

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. II marzec

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. III marzec-L.I.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. III marzec-M.L.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. I kwiecień

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. II kwiecień

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. III kwiecień-L.I.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. III kwiecień-M.L.

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. I maj

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. II maj

Harmonogram IPD gr. IV-sierpień

Harmonogram Kurs Kucharski gr. IV sierpień-wrzesień

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. IV wrzesień

Harmonogram Pośrednictwo Pracy październik

Harmonogram Pośrednictwo Pracy październik II

Harmonogram Pośrednictwo Pracy listopad

Harmonogram Pośrednictwo Pracy grudzień

Harmonogram Poradnictwo Zawodowe gr. V styczeń

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. V styczeń

Harmonogram IPD-styczeń

Harmonogram Pośrednictwo Pracy gr. IV styczeń

Harmonogram Kurs Magazyniera styczeń-luty 

Harmonogram Kurs Operatora Koparko-Ładowarki styczeń-luty

Harmonogram IPD styczeń AKP gr. V-1 15-16.01.2019

Harmonogram Ogólny IPD 12-20.01. gr. V-2 Szczecin

Harmonogram Ogólny Trenera Pracy

Harmonogram Ogólny Poradnictwo gr. V Gryfice luty

Harmonogram Ogólny Poradnictwo gr. V Szczecin luty

Harmonogram Ogólny Pośrednictwo gr. V Gryfice luty

Harmonogram Ogólny Pośrednictwo gr. V-2  Szczecin luty

Harmonogram Ogólny Pośrednictwo gr. V Gryfice marzec 

Harmonogram Ogólny IPD gr. VI marzec 2019

Kontakt

Jesteś zainteresowany?

WYPEŁNIJ NASZ FORMULARZ I ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU – [POBIERZ FORMULARZ]

KONTAKT:

POD NUMEREM TELEFONU  510 798 146,

E-MAILEM:    aktywniekupracy-zachpom@kompass-consulting.pl

ORAZ OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU W KOŁOBRZEGU PRZY UL. SIENKIEWICZA 19.

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Odpowiemy jak najszybciej.