DOLNOŚLĄSKI:E1.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Działanie ‘1.2 Bony na innowacje dla MŚP’ to instrument oferujący bezzwrotne dotacje dla dolnośląskich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych.

BENEFICJENCI 

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa dolnośląskiego.

PRZEDMIOT WSPARCIA 

Na zakup usług B+R+I (badania i rozwój, innowacje), przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji.

Granty będzie można przeznaczyć na zakup:

  • usługi badawczo-rozwojowej (Wykonawcą mogą być wyłącznie jednostki naukowe i organizacje badawcze);
  • usługi proinnowacyjnej, dotyczącej np. transferu technologii i komercjalizacji, usług demonstracji technologii itp. (Wykonawcą mogą być wyłącznie akredytowane na poziomie kraju IOB oraz jednostki naukowe i organizacje badawcze)

KRYTERIA 

  • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Wolny limit pomocy de minimis.
  • Wpisywanie się branży Wnioskodawcy i/lub przedmiotu projektu w inteligentne specjalizacje regionu (Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią).

FINANSE

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto.

Maksymalna wartość wsparcia (grantu): 200 tys. euro.

TERMINY 

Nabór wniosków prowadzony będzie prawdopodobnie w III/IV kwartale 2024 r.

KONTAKT

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP  zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami pod tel. 888 935 444 

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących zakup usługi B+R o wartości co najmniej 400 tys. PLN netto.