DOTACJE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE: INNOWACJE W MŚP – 39 MLN ZŁ NA INNOWACJE

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zapowiada uruchomienie naboru II.3.1 Innowacje w MŚP w trybie konkursowym dla MŚP, które planują wdrożenie innowacji oraz wyników prac B+R. Do rozdania będzie blisko 40 milionów zł. Start konkursu już w listopadzie.

Na co?

Celem planowanego konkursu 2.3.1 Innowacje w MŚP jest wsparcie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów, w tym ekoinnowacji. Preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące zastosowania innowacji w skali kraju lub świata oraz uwzględniające rozwiązania informatyczne i pro-środowiskowe.

W budżecie projektu będzie można ująć wydatki niezbędne do planowanego wdrożenia, przede wszystkim maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie.

Dla kogo?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego (np. oddział).

Finanse i termin

Rozpoczęcie naboru zapowiadane jest na listopad 2022 r. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ok. 39 mln PLN. Dofinansowanie pokryje maksymalnie 60% kosztów netto inwestycji.

 

Kontakt

 

Maciej Buczkowski
Prezes Zarządu

tel. kom: + 48 888 935 444
e-mail: m.buczkowski@kompass-consulting.pl