KPO GOZ: PRACE B+R W OBSZARZE GOZ, CAŁY KRAJ

Działanie  A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to dofinansowanie uruchomione przez NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla konsorcjów naukowo-przemysłowych na rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych poprzez realizację prac B+R.

BENEFICJENCI 

Dla konsorcjów naukowo-przemysłowych z całej Polski.

PRZEDMIOT WSPARCIA

Na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie tematycznym technologii odzysku materiałowego i zagospodarowania odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Wsparcie obejmie działania B+R związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, a także tworzeniem rynku surowców wtórnych (jako najważniejsza oś wsparcia), inwestycje infrastrukturalne B+R służące do opracowania i testowania innowacyjnych technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, technologii środowiskowych, wsparcie kluczowych procesów np. projektowania dla recyklingu, wydłużania życia produktów i obniżania negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu czy też opracowanie i wdrożenie zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie technologii recyklingu, a także innych działań mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze GOZ.

Dofinansowanie będzie przyznawane na:

  • badania przemysłowe,
  • prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe,
  • prace wdrożeniowe, w tym budowę demonstratora.

KRYTERIA WSPARCIA 

  • prace badawczo-rozwojowe muszą wpisywać się w zakres tematyczny konkursu

FINANSE 

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

TERMINY 

Nabór zostanie uruchomiony w kwietniu 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r.