Polska Wchodnia: Wzornictwo w MŚP

FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP

Numer konkursu: FEPW.01.04-IP.01-001/24

Termin naboru: 7 maja 2024 r. - 2 lipca 2024 r. do godz. 16:00

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Alokacja: 100 000 000 PLN

 

FINANSE: 

Poziom dofinansowania do 85%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji

bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

 

Przedmiot konkursu:

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług.

 

Cel działania:

Wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu poprawy ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia konkurencyjności poprzez lepsze dostosowanie oferowanych produktów do potrzeb klientów.

 

Przykładowe działania:

 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
 2. Opracowanie strategii wzorniczej
 3. Wdrożenie strategii wzorniczej, w tym projektowanie, prototypowanie i testowanie nowych produktów
 4. Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości
 5. Nabycie oprogramowania i wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how)
 6. Instalacja maszyn i urządzeń
 7. Wprowadzenie zasad ekoprojektowania
 8. Wdrożenie nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Oczekiwane rezultaty:

 • wprowadzenie na rynek nowych, atrakcyjniejszych produktów
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • poprawa pozycji rynkowej MŚP

 

Przykładowe koszty:

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie:

 • koszty usług doradczych związanych z audytem wzorniczym i opracowaniem strategii wzorniczej
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej
 • nabycie środków trwałych i oprogramowania
 • koszty robót i materiałów budowlanych
 • koszty usług szkoleniowych
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki

 

Wnioskodawcy:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego).

 

Jeśli chcesz  dowiedzieć się więcej o tym konkursie zadzwoń do naszych Ekspertów pod nr 888 935 444 lub wyślij smsa o treści: "Dotacja"  na ten sam numer , a my tego samego dnia do Ciebie oddzwonimy.

Zawsze możesz też  napisać emaila  na biuro@kompass-consulting.pl!