POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA ZACHODNIOPOMORSKIE

,,POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA”

 

Co cechuje Pożyczkę Płynnościową POIR?

Może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej:

 z pandemią COVID-19

albo

 rosyjską agresją wobec Ukrainy.

 • oprocentowanie 0%
 • prowizja 0%
 • pożyczamy nawet do 1,5 mln zł
 • okres spłaty do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury

 

 

 1. Kwota pożyczki:
  1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (nie mniejsze niż 30% i nie większe niż 40% wartości pożyczki) wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii – do 1,5 mln zł

lub

  1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (mniejsze niż 30% wartości pożyczki) wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii– do 1 mln zł

lub

  1. wydatki obrotowe i inwestycyjne (nie większe niż 40% wartości pożyczki) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego - do 1 mln zł

lub

  1. same wydatki obrotowe – do 1 mln z

 

 1. Oprocentowanie w skali roku: 0,00%

 

 1. Okres spłaty pożyczki: do 72 miesięcy

 

 1. Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

 

 1. Wkład własny: nie wymagany

 

 1. Dla kogo:

mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej:

z pandemią COVID-19

albo

rosyjską agresją wobec Ukrainy.

 

 

 

 1. Przeznaczanie pożyczki:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,

6) bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

7) wydatki inwestycyjne, w szczególności:

—   mająca na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,

—   wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Wydatki na cele inwestycyjne Ostatecznego Odbiorcy mogą stanowić maksymalnie do 40% całkowitych wydatków.

8) finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe jest do wysokości 10% środków Pożyczki wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.

 1. Rodzaj zabezpieczenia:
 • poręczenie wekslowe,
 • hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanych,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu wraz z cesją praw z polisy AC środka transportu,
 • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej wraz z blokadą środków na rachunku bankowym,
 • inne.