ROBOTYZACJA KPO KONKURS OGŁOSZONY

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

INWESTYCJE WSPIERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ W PRZEDSIĘBIORSTWACH (KPO)

 

A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla dużych przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii robotycznych i cyfrowych.

 

INWESTYCJE WSPIERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ (KPO)  – DLA KOGO?

Dla dużych przedsiębiorstw z całej Polski, z wyłączeniem inwestycji zlokalizowanych w m. Warszawa i powiatach ościennych.

Duże przedsiębiorstwa to podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników.

INWESTYCJE WSPIERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ (KPO) – NA CO?

Na inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz systemów informatycznych wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0 – roboty przemysłowe, technologie M2M, IoT, Big Data czy sztuczna inteligencja (AI). W budżecie projektu można także ująć koszty robót budowlanych powiązanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym np. budowa nowego zakładu lub rozbudowa istniejącego.

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN netto.

Głównym celem przedsięwzięcia musi być cyfryzacja i/lub robotyzacja przedsiębiorstwa.

W przypadku projektów realizowanych na obszarze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego wsparcie można uzyskać wyłącznie na inwestycje na rzecz nowej dla danego podmiotu działalności gospodarczej (tj. rozpoczęcie produkcji w ramach nowego PKD).

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie do 50% kosztów netto.

INWESTYCJE WSPIERAJĄCE ROBOTYZACJĘ I CYFRYZACJĘ (KPO) – KIEDY?

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 6 lipca do 14 września 2023 r.

PREFERENCJE

  • wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 w obszarze produkcji (np. M2M, IoT, AI)
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych w obszarze procesów biznesowych (np. AI, cyberbezpieczeństwo)
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • redukcja emisji środowiskowych, poprawa efektywności energetycznej
  • utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy
  • posiadanie wszystkich niezbędnych decyzji i zgód administracyjnych
  • realizacja projektu do końca 2024 r.