ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

06.06.2019

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”  POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od marca 2018 r. do października 2019 r.,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem
o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu:
szkolenie - stylizacja paznokci.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

05.06.2019

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”  POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od marca 2018 r. do października 2019 r.,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu: kurs wizażu ze stylizacją paznokci.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

30.05.2019

W związku z realizacją projektu „Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców województwa śląskiego”, nr projektu RPSL.07.01.03-24-04FF/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia pracownik administracyjny z podstawami obsługi komputera, wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla 4 Uczestników Projektu.

Pobierz

 

Czytaj dalej

Strony