Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1

 

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1 – DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1 – NA CO?

Na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

 

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach następujących kategorii pomocy publicznej:

a) regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP;

b) pomocy na usługi doradcze dla MŚP;

c) pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

d) pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;

e) pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;

f) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;

g) pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;

h) pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;

i) pomocy de minimis

 

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 3,5 mln. zł).

Alokacja: 360 mln. zł

 

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1 – KIEDY?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 3 kwietnia do 2 kw. 2024 r.