ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji  kursu operatora koparko-ładowarki kl. III z egzaminem państwowym dla 2 osób w Szczecinie.

Pobierz