ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji kursów prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 8 osób w Choszcznie oraz zorganizowanie egzaminów państwowych.

Pobierz