ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego.” (RPZP.06.05.00-32-K018/17) działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w Choszcznie oraz zorganizowanie egzaminów państwowych.

Pobierz

07.05.2019