ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

05.07.2019

W związku z realizacją projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego” (RPZP.06.05.00-32-K018/17) działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sali (140 godz. ) w Choszcznie.

Pobierz

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

04.07.2019

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego” (RPZP.06.05.00-32-K120/17) działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sali w Choszcznie (290 h).

Pobierz

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

10.06.2019

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji  kursu elektryka- budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV z egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  dla 17 osób w Choszcznie.

Pobierz

Czytaj dalej

Strony