ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

17.05.2019

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”, Nr projektu: POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od marca 2018 r. do października 2019 r., współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali na indywidualne spotkania uczestników projektu.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

15.05.2019

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji  kursu operatora koparko-ładowarki kl. III z egzaminem państwowym dla 2 osób w Szczecinie.

Pobierz

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

09.05.2019

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji kursów prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 8 osób w Choszcznie oraz zorganizowanie egzaminów państwowych.

Pobierz

Czytaj dalej

Strony