ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców województwa śląskiego”, nr projektu RPSL.07.01.03-24-04FF/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia pracownik administracyjny z modułem arkusza kalkulacyjnego, wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kwalifikacji dla 10 Uczestników Projektu.

Pobierz

Czytaj dalej

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców województwa śląskiego”, nr projektu RPSL.07.01.03-24-04FF/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia Spawanie metodą MAG 135, wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kwalifikacji dla 7 Uczestników Projektu.

Pobierz

Czytaj dalej

Strony