KPO - ogłoszenie terminów pierwszych naborów

25.08.2022

Rządowe strony www udostępniły ramowy harmonogram inwestycji zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Harmonogram pokazuje terminy uruchomienia naborów, w tym także tych dedykowanych dla przedsiębiorstw.

Pierwsze konkursy ruszą jeszcze w 2022 r.

2022 r.:

A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

2023 r.:

A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Czytaj dalej

Projekty B+R - jak przygotować się do wniosku i realizacji projektu z dofinansowaniem

24.08.2022

 

24 SIERPNIA 2022

9 min

Maciej Buczkowski 

Zdolność do kreowania oraz implementowania rozwiązań innowacyjnych jest jedną z kluczowych sił napędzających oraz pobudzających rozwój zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki narodowej. Trampoliną dla tworzenia rozwiązań innowacyjnych są przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe - to w ich wyniku przedsiębiorstwa rozwijają się i poszerzają know-how, a w rezultacie znacząco ulepszają istniejące lub tworzą całkowicie nowe przełomowe rynkowo rozwiązania.

Czytaj dalej

KPO - Krajowy Plan Odbudowy - na co mogą liczyć firmy?

11.07.2022

Polskie firmy  będą mogły skorzystać z szerokiego wsparcia dotacyjnego w ramach Komponentu A. Odporność i konkurencyjność gospodarki. Na wsparcie odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki przeznaczonych zostanie łącznie 20 mld PLN. Znaczna część z tych środków trafi bezpośrednio do przedsiębiorców. Dotacje z KPO dla firm rozdysponowywane będą w kilku obszarach.

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z dywersyfikacją działalności

Czytaj dalej

Strony