-A A +A

IP BOX

IP BOX


Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. ulga IP Box. Polega na opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 
 
Aby skorzystać z ulgi IP Box, należy spełnić 4 podstawowe warunki:

  • prowadzić działalność badawczo-rozwojową;
  • objąć wyniki działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tych praw należą m.in. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, autorskie prawo do programu komputerowego;
  • wyodrębnić koszty prowadzonych działań B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • komercjalizować kwalifikowane prawa własności intelektualnej, np. sprzedawać kwalifikowane prawa własności intelektualnej lub pobierać za nie opłaty licencyjne.

Skorzystanie z ulgi IP Box będzie możliwe po złożeniu wniosku o objęcie ochroną prawną do właściwego organu. W przypadku wycofania zgłoszenia lub decyzji odmownej, uzyskane w tym okresie dochody powinny zostać opodatkowane według zasad ogólnych.

Kontakt


Piotr Garbarek

Wice Prezes Zarządup.garbarek@kompass-consulting.pl
+ 48 609 709 642