-A A +A

Konsulting IT

Konsulting IT

Konsulting IT 


to nasza technika małych kroków dla Twojego 
zespołu i wielkich – dla Twojej firmy. Rozwijamy 
biznes o lata świetlne, bez zbędnego ryzyka.


Wykonaj śmiały krok w przyszłość !
W Kompass Consulting doskonale rozumiemy, że kwestie związane z informatyką i oprogramowaniem są wyzwaniem dla większości przedsiębiorstw, również dla Twojej firmy. Nowe technologie informatyczne mogą przynieść ogromne korzyści, ale czy byłoby doskonale, gdyby inwestycje w tych zakresach były obarczone mniejszym ryzykiem?

Dlatego świadczymy usługi, dzięki którym krok w technologiczną  przyszłość można wykonać pewnie i bezpiecznie

  • Pomożemy Twojej firmie znaleźć rozwiązania informatyczne dopasowane do jej biznesowych i potrzeb 
  • Dodatkowo, w ramach dostępnych dotacji unijnych, zapewnimy finansowanie Twoim inwestycjom IT
  • Podczas ścisłej współpracy z zespołami po stronie Twojej firmy zdiagnozujemy problem, wspólnie wypracujemy rozwiązanie oraz pomożemy w jego implementacji. 
  • Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja – wspomożemy projekt szkoleniami oraz monitorowaniem korzyści, jakie rozwiązanie informatyczne miało zagwarantować.

Oferowane przez nas usługi konsultingu IT można podzielić na przedstawione niżej obszary, które z reguły następują po sobie:

Organizacja


Ten obszar charakteryzuje się analizą i usprawnieniem procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Ma to na celu usprawnienie organizacji pracy czy procesów produkcyjnych. Uporządkowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie jest elementem kluczowym, bez którego wszystkie kolejne etapy nie mogą zaistnieć.

Aplikacja


Zadaniem wielu programów komputerowych i aplikacji jest wspomaganie biznesu. Jak wybrać te, które odpowiadają na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa? W tym obszarze pomożemy Tobie w wyborze technologii i aplikacji odpowiadających na konkretne wyzwania biznesowe, np. systemy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), planowanie zasobów (ERP) i inne.

Technologia


Nie zawsze gotowa aplikacja stanowi optymalne rozwiązanie, w wielu przypadkach lepiej jest „uszyć ją na miarę”. W tym zakresie służymy doradztwem przy wyborze najlepszej technologii do projektu, stworzenia architektury a także wyboru narzędzi oraz komponentów, które pozwolą w otrzymaniu optymalnego rozwiązania biznesowego.

Jakość


W Kompass Consulting jakość jest dla nas bardzo ważna. Mamy wdrożone wewnętrzne procedury kontroli jakości oprogramowania, które sprawdzają się w naszych projektach, a nawet są przejmowane przez naszych klientów. Możemy pomóc wdrożyć je też w Twojej firmie.

Kontakt


Piotr Garbarek

Wice Prezes Zarządup.garbarek@kompass-consulting.pl
+ 48 609 709 642