-A A +A

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację


Od 2022 roku przedsiębiorcy inwestujący w robotyzację i automatyzację produkcji będą mogli skorzystać z nowej ulgi na roboty.
Ulga robotyzacyjna będzie polegała na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych stanowiących koszt uzyskania przychodu, który jest związany z inwestycjami w robotyzację. Preferencja podatkowa będzie dotyczyć tylko nowych robotów.
Ulga ma w założeniu funkcjonować na kształt ulgi badawczo-rozwojowej. Podatnikowi prowadzącemu działalność produkcyjną będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zaliczył do kosztów uzyskania przychodu. Planowany okres obowiązywania ulgi robotyzacyjnej to pięć lat – od początku 2022 do końca 2026 roku.

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • zakup robotów przemysłowych
 • zakup maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów funkcjonalnie z nimi związanych
 • zakup maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy
 • zakup maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • zakup urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych
 • koszty leasingu

 

Warunki skorzystania z ulgi na robotyzację

 • Ulga ma być dostępna dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy branżę.
 • Ulga obejmie płatników PIT i CIT.
 • Przedsiębiorcy będą mogli standardowo odliczyć koszty na robotyzację w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego dokonają dodatkowego odpisu (tak jak w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową).
 • Do ulgi kwalifikują się tylko roboty spełniające definicję robota przemysłowego.

Kontakt


Maciej Buczkowski

Prezes Zarządu

Maciej Buczkowski

m.buczkowski@kompass-consulting.pl
+ 48 888 935 444