-A A +A

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe

ULGA B+R


Ulga na B+R pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

W czym możemy Ci pomóc?

-Analiza projektów pod kątem wdrożenia ulgi B+R
-Asysta w rozliczeniu ulgi B+R
-Przygotowanie procedury stosowania ulgi B+R
-Audyt poprawności wykorzystania ulgi B+R
-Analiza możliwości i opłacalności uzyskania statusu CBR (opcjonalnie)
-Przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową

Ulga B+R | Koszty kwalifikowane

  • wynagrodzenia personelu badawczego
  • nabycie materiałów i surowców na potrzeby badań
  • opłaty za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych
  • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych
  • odpisy amortyzacyjne  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R
  • nabycie sprzętu specjalistycznego np. urządzeń pomiarowych, o ile nie są środkiem trwałym

Kontakt


Maciej Buczkowski

Prezes Zarządu

Maciej Buczkowski

m.buczkowski@kompass-consulting.pl
+ 48 888 935 444