-A A +A

Programy rozwojowe

Komu dedykujemy usługę?

Dofinansowanie dedykowane jest dla:
  • mikro, małych, średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorcy oraz jego pracowników,
  • osób pracujących na własny rachunek.

Co oferujemy?

wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania na szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych
wsparcie w obsłudze Bazy Usług Rozwojowych
organizację szkolenia (otwartego, zamkniętego - dedykowanego dla uczestnika),
wsparcie w procesie rozliczania usługi

Jaka jest korzyść dla Ciebie i Twojej firmy?

  • wzrost wiedzy oraz umiejętności pracodawców lub pracowników, a co za tym idzie wzrost jakości świadczonym usług i w efekcie zwiększony zysk firm,
  • wzrost umiejętności interpersonalnych oraz zarządczych wśród kadry menadżerskiej co wpływa na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie,
  • podniesienie poziomu wiedzy wśród kadry menadżerskiej wyższego szczebla w zakresie zarządzania strategicznego oraz potencjału firmy.
 

Nasi Klienci

600

Liczba przeszkolonych osób

2100

Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych

36

Liczba trenerów

1160000

Łączna wartość z zrealizowanych programów rozwojowych (zł)

Kontakt
 


Sławomir Lebiedź

Opiekun Klienta Biznesowego

s.lebiedz@kompass-consulting.pl
+ 48 511 817 904

Formularz kontaktowy