-A A +A

Programy rozwojowe

Komu dedykujemy usługę?

Dofinansowanie dedykowane jest dla:
  • mikro, małych, średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorcy oraz jego pracowników,
  • osób pracujących na własny rachunek.

 

Co oferujemy?

 

wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania na szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych
wsparcie w obsłudze Bazy Usług Rozwojowych
organizację szkolenia (otwartego, zamkniętego - dedykowanego dla uczestnika),
wsparcie w procesie rozliczania usługi

Oferta dostępnych szkoleń

Szkolenia realizowane są w oparciu o Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

 

Jaka jest korzyść dla Ciebie i Twojej firmy?

  • wzrost wiedzy oraz umiejętności pracodawców lub pracowników, a co za tym idzie wzrost jakości świadczonym usług i w efekcie zwiększony zysk firm,
  • wzrost umiejętności interpersonalnych oraz zarządczych wśród kadry menadżerskiej co wpływa na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie,
  • podniesienie poziomu wiedzy wśród kadry menadżerskiej wyższego szczebla w zakresie zarządzania strategicznego oraz potencjału firmy.
 

Nasi Klienci

600

Liczba przeszkolonych osób

2100

Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych

36

Liczba trenerów

1160000

Łączna wartość z zrealizowanych programów rozwojowych (zł)

Kontakt
 


Sławomir Lebiedź

Opiekun Klienta Biznesowego

s.lebiedz@kompass-consulting.pl
+ 48 511 817 904

Formularz kontaktowy

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych jest Kompass Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-783, ul. Grunwaldzka 21. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@kompass-consulting.pl). Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi. Przysługuje państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych, prawo do ich poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Kompass Invest sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Kompass Invest sp. z o.o. nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.