-A A +A

DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego

O projekcie
Zostań uczestnikiem projektu: „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”
 
 
 
OKRES REALIZACJI: 1.06.2018 – 31.05.2020
 
Wartość projektu: 1 907 851,97 zł
 
W tym wkład Funduszy Europejskich: 1 812 459,37 zł
 
Beneficjent: Kompass Invest sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
 
 
 
CEL PROJEKTU:
 
Zwiększenie w okresie od czerwca 2018 roku do maja 2020 roku, poziomu zatrudnienia 140 osób (80 kobiet i 60 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w województwie małopolskim, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, o niskich kwalifikacjach, kobietami, bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30 – 49, spośród których ponad 10% (15 osób) to osoby opiekujące się osobami zależnymi.
Kto może wziąć udział?
Grupą docelową projektu jest 140 osób fizycznych bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 r.ż.), w tym:
 
– 100 osób bezrobotnych (57 kobiet i 43 mężczyzn)
 
– 40 osób biernych zawodowo (23 kobiety i 17 mężczyzn)
 
W tym dodatkowo należących do grup:
 
– 29 kobiet i 21 mężczyzn o niskich kwalifikacjach
 
– 8 kobiet i 6 mężczyzn długotrwale bezrobotnych
 
– 29 kobiet i 22 mężczyzn powyżej 50 roku życia
 
– 11 kobiet i 9 mężczyzn niepełnosprawnych
 
– 3 kobiet nie należących do ww. grup
 
– 2 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49, nie należących do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.
 
Wszystkie osoby powinny być zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa małopolskiego oraz spośród których 10,7% to osoby opiekujące się osobami zależnymi.
Co oferujemy
ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:
 
– Kompleksowe opracowanie, aktualizacja i monitoring Indywidualnego Planu Działania
 
– Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy
 
– Specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne
 
– Kursy i szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji
 
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe
 
 
 
HARMONOGRAM
 
Indywidualny Plan Działania lipiec 2018 – maj 2020
Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy lipiec 2018 – maj 2020
Specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne lipiec 2018 – maj 2020
Kursy/szkolenia zawodowe lipiec 2018 – maj 2020
Realizacja staży zawodowych sierpień 2018 – maj 2020
 
 
NABÓR UCZESTNIKÓW
 
Kto może uczestniczyć w projekcie?
 
Projekt  skierowany jest do 140 osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego.
 
Każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie minimum 3 formy wsparcia:
 
– Indywidualny Plan Działania (obligatoryjnie)
 
– Pośrednictwo pracy
 
– Doradztwo zawodowe
 
– Doradztwo psychologiczne
 
– Kursy/szkolenia zawodowe
 
– Staże zawodowe
 
W ramach projektu gwarantujemy:
 
– stypendia szkoleniowe
 
– stypendia stażowe
 
– zwrot kosztów dojazdu
 
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 
Szkolenie realizowane w ramach projektu służyć mają nabyciu/podniesieniu kwalifikacji i/lub kompetencji i są zgodne z zapotrzebowaniem na rynku na dane zawody deficytowe określone w bieżącym opracowaniu WUP Małopolska – Barometr Zawodów-[Bartomentr].
Dokumenty

Pobierz i wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Umowa przystąpienia do projektu

Kontakt
Zapraszamy!
 
Biuro projektu:  ul. Świętokrzyska 12, pok. 513 (budynek ZUS), 30-015 Kraków
 
Tel: 519 764 235
 

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Odpowiemy jak najszybciej.