Kompass Consulting
skomplikowane staje się proste


-A A +A

Co możemy dla Ciebie zrobić ?

 

Dla firm

Programy rozwojowe

Dofinansowanie na szkolenia dla MMŚP w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Programy rozwojowe

Inwestycje i B+R

Buduj z nami przyszłość swojej firmy

 

Inwestycje i B+R
Dla klientów indywidualnych

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zostań przedsiębiorcą!

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szkolenia oraz staże zawodowe

Zapewnimy Ci niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Szkolenia oraz staże zawodowe
678

Liczba osób, która podniosła swoje kwalifikacje zawodowe

1628771

Kwota przekazanych stypendiów szkoleniowych i stażowych (zł)

706

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia doradczego

149

Liczba osób którym znaleźliśmy pracę

Nasi Klienci

Skomplikowane
Staje się proste

Kompass Consulting od 2008 roku specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu dofinansowania. Jesteśmy jedną z czołowych firm doradztwa europejskiego w Polsce, a nasze sukcesy i osiągnięcia poparte są wysokimi ocenami klientów. Naszym zadaniem jest maksymalnie ułatwiać Ci drogę do pozyskania dofinansowania na różne cele. Wiemy, że chciałbyś, by obsługa skomplikowanych procedur i procesów była tak prosta jak odebranie telefonu. W Kompass Consulting robimy wszystko, byś odniósł wrażenie, że tak właśnie jest.

Nasz Team

  • Maciej Buczkowski

Maciej Buczkowski
Prezes Zarządu

Ekspert  w sprawach finansowania inwestycji w sektorze prywatnym. Od ponad 12 lat doradza firmom z sektora MŚP w całym kraju. Bezpośrednio nadzorował przygotowanie ponad 300 projektów z zakresu inwestycji w innowacje w ramach SAPARD, Phare, SPOWKP, POKL, RPO, POIG, PO IR. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Administracja Europejska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Strategie Rozwoju Przedsiębiorstw. Specjalności: zarządzanie projektem, kwestie finansowe i budżetowe, przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych, usługi innowacyjne dla MŚP, rozwój regionalny, wczesny etap finasowania firm (VC, PE, BA). Skuteczny, nastawiony na realizację celów, kreatywny i nieszablonowy w działaniu. Odpowiedzialny lider i doradca. Doskonale rozumie innych przedsiębiorców i ich potrzeby. Z sukcesami prowadzi i rozwija kolejne start-upy. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

  • Paulina Kaczanowska

Paulina Kaczanowska
Manager Działu Inwestycji

Autorka wielu projektów inwestycyjnych, badawczych oraz IT. Manager z niebywałym doświadczeniem inwestycyjnym i zdolnościami komunikacyjnymi. Zarządza, efektywnie motywując zespół do działania. Dzięki otwartości i kreatywności każda przeszkoda w życiu zawodowym i osobistym jest dla niej okazją do udowodnienia, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Joanna Dominiak-Adamska
Manager Działu Zasobów Ludzkich

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu działów, tworzeniu produktów- usług od podstaw. Obecnie pracuje nad rozwojem Działu Zasobów Ludzkich, który świadczy usługi doradczo-szkoleniowe dla naszych Klientów. Specjalizuje się w obsłudze branży Ho-RE-CA, jej zespół obsługuje największe hotele na polskim wybrzeżu. Doskonale odnajduje się w zarządzaniu zespołem projektowym. Swoje umiejętności potwierdza uzyskaniem certyfikatu PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management. Lubi wyzwania, bezustannie szuka nowych możliwości. Prywatnie pasjonuje się rajdami samochodowymi. Wielka motywacja do wygrywania powoduje, że w życiu zawodowym każdy z jej projektów z powodzeniem jako pierwszy przekracza linię mety.    

  • Ewa Grzechowiak

Ewa Grzechowiak
Manager Działu Rozliczeń

Specjalistka w zakresie rozliczania projektów inwestycyjnych. W okresie programowania 2007-2013 pracowała przy rozliczaniu ponad 200 projektów inwestycyjnych. Współpracowała z wieloma instytucjami zarządzającymi funduszami UE. Zaangażowanie i przenikliwość daje jej wielką siłę, aby wspierać innych na polu zawodowym i osobistym.

  • Maciej Matouszek

Maciej Matouszek
Manager Działu Szkoleń

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Cechuje go lojalność, ogromne zaangażowanie oraz pozytywne podejście do napotkanych problemów. Za swoim zespołem wskoczyłby nawet w ogień. Prywatnie trener oraz pasjonat piłki nożnej. Zamiłowanie do sportu sprawiło, że w sposób szczególny zna znaczenie definicji słowa „zespół” w kontekście osiągnięcia wspólnych celów oraz tworzenia odpowiedniej dla pracy atmosfery.

  • Sylwia Berska

Sylwia Berska
Manager Działu Księgowości i Kadr

Wiedzę i doświadczenie z dziedziny finansów zdobywała w Warszawie w międzynarodowej firmie z branży motoryzacyjnej. Na co dzień działa w sposób efektywny, ukierunkowany na osiągnięcie wyznaczonych celów a jej pozytywne usposobienie oddziałuje na wszystkich współpracowników. Od czasu do czasu lubi oderwać się od ziemi i lata w tunelu aerodynamicznym. Ponadto jej ogromną pasją jest brazylijska sztuka walki – Capoeira.

Aktualności

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim”  POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt realizowany jest od marca 2018 r.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego” nr RPZP.06.05.00-32-K018/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji  kursu elektryka- budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV z egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  dla 7 osób w Choszc

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące organizacji  kursu elektryka- budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV z egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  dla 10 osób w Cho

Czytaj dalej

+48 888 935 444

Inwestycje i B+RPiotr Wegner

p.wegner@kompass-consulting.pl
+ 48 888 935 444
 

Programy rozwojoweJoanna Dominiak-Adamska

j.adamska@kompass-consulting.pl
+ 48 503 759 654
 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczejSzkolenia oraz staże zawodoweSkorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Odpowiemy jak najszybciej.

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych jest Kompass Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-783, ul. Grunwaldzka 21. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@kompass-consulting.pl). Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi. Przysługuje państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych, prawo do ich poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Kompass Invest sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Kompass Invest sp. z o.o. nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

KOMPASS INVESTMENT SP. Z O. O.

ul. Grunwaldzka 21, IV piętro 
60-783 Poznań
NIP: 7792501878, REGON: 382283795