FENIKS: GOZ

21.02.2024

Działanie ‘FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym’ to instrument uruchamiany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oferujący dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  (FENX) – DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z całej Polski.

Czytaj dalej

1.3 PO PW GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP

01.02.2024

Polska Wschodnia PRIORYTET 1. pRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i INNOWACJE dZIAŁANIE 1.3. gOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W mśp

Czytaj dalej

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1

01.02.2024

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1

 

Wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym GOZ – inwestycja A2.2.1 – DLA KOGO?

Czytaj dalej

Strony