-A A +A

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje

Komu dedykujemy usługę?

Produkt skierowany jest dla osób w wieku powyżej 30 roku życia:
  • bezrobotnych – zarejestrowanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy; 
  • bezrobotnych – niezarejestrowanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy;
  • biernych zawodowo.

Co oferujemy?

  • spotkanie z praktykami biznesu
  • stworzenie profesjonalnego biznesplanu
  • przekazanie bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe na bieżące wydatki (m.in. ZUS, US)

Jaka jest korzyść dla Ciebie i Twojej firmy?

  • Bezzwrotne środki pieniężne na otwarcie działalności
  • Konsultacje prawne, księgowe, biznesowe
  • Comiesięczne wsparcie na pokrycie  bieżących kosztów (np. ZUS, US, najem)
432

Liczba otwartych dzięki naszym projektom firm

9866960

Kwota przekazanych bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności

2843

Liczba godzin pracy naszych doradców

7776000

Kwota przekazanych wsparć pomostowych na bieżące prowadzenie działalności gospodarczej

Kontakty

Sprawdź na mapie, gdzie aktualnie realizujemy projekty – po kliknięciu na pinezkę pojawią się dane kontaktowe Biura Projektu