-A A +A

Szkolenia oraz staże zawodowe

Szkolenia

Komu dedykujemy usługę?

Produkt skierowany jest dla osób powyżej 16 roku życia:
  • bezrobotnych – zarejestrowanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy,
  • bezrobotnych – niezarejestrowanych w Wojewódzkich Urzędach Pracy,
  • biernych zawodowo.

Co oferujemy?

Nasza usługa obejmuje:
  • kompleksowe wsparcie doradcze m.in. spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy,
  • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, za które otrzymasz stypendium szkoleniowe,
  • staże zawodowe, za które otrzymasz stypendium stażowe.

Jaka jest korzyść dla Ciebie?

  • Znajdziemy Ci pracę
  • Otrzymasz stypendium podczas udziału w kursach i stażach
  • Uzyskasz lub podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
678

Liczba osób, która podniosła swoje kwalifikacje zawodowe

1628771

Kwota przekazanych stypendiów szkoleniowych i stażowych (zł)

706

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia doradczego

149

Liczba osób którym znaleźliśmy pracę

Kontakty

Sprawdź na mapie, gdzie aktualnie realizujemy projekty – po kliknięciu na pinezkę pojawią się dane kontaktowe Biura Projektu