ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego” (RPZP.06.05.00-32-K120/17) działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sali w Choszcznie (290 h).

Pobierz