DOTACJE NA INWESTYCJE

POIR 3.3.3 „Go to Brand”

Dofinansowanie na:

udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne;

sfinansowanie kosztów usług doradczych dotyczących promocji firmy za granicą.

Dofinansowanie dla branż:

biotechnologia i farmaceutyka;

budowa i wykańczanie budowli;

części samochodowe i lotnicze;

maszyny i urządzenia;

moda polska;

IT/ICT;

jachty i łodzie rekreacyjne;

polskie specjalności żywnościowe;

sprzęt medyczny;

branża kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych

Maksymalna wartość dofinansowania: 430.280 zł, wyłącznie kwoty ryczałtowe

Dofinansowanie: 50% - 85% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa)

Termin naboru: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Konkurs dla: MŚP

Kontakt: 506 297 273