DOTACJE NA INWESTYCJE

WRPO 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”

Dofinansowanie na:

wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;

wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;

wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

(w tym: budowa, wyposażenie laboratorium, koszty wynagrodzeń pracowników B+R zaangażowanych w projekt, koszty podwykonawstwa, koszty materiałów i półproduktów niezbędnych do stworzenia prototypu, koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu środków trwałych)

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 5 mln zł

Dofinansowanie: 50%-80%

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Konkurs dla: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

Kontakt: 506 297 273