2.6 TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW W KIERUNKU GOZ (MAZOWIECKIE)

2.6 TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW W KIERUNKU GOZ (MAZOWIECKIE)

 

Działanie ‘2.6 Transformacja Przedsiębiorstw w Kierunku GOZ ’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację przedsięwzięć, które mają charakter usługowy i  dotyczą etapu przygotowawczego inwestycji GOZ.

 

2.6 TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW W KIERUNKU GOZ – DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

 

2.6 TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW W KIERUNKU GOZ – NA CO?

Na projekty proekologiczne, niemające charakteru badawczo-rozwojowego, absorbujące nowe technologie o charakterze usługowym. Projekty muszą dotyczyć etapu przygotowawczego, którego wynikiem powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii GOZ. A w szczególności na:

 • prace koncepcyjne,
 • eko-projektowanie produktów,
 • niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalne wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • audyt środowiskowy,
 • analizy techniczno-ekonomiczne.

 

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 • Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.
 • Wnioskodawca musi przystąpić do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanego projektu. Źródłem finansowania etapu inwestycyjnego mogą być: środki własne, FEM 2021-2027, FEnIKS lub inne.
 • Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi.
 • Wynikiem realizacji projektu powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, potwierdzające efektywność planowanych działań, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

 

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla etapu przygotowawczego wyniesie do 50% kosztów kwalifikowalnych (pomoc publiczna i minimis) w Regionie Warszawskim Stołecznym oraz do 50% w ramach pomocy publicznej i 85% pomocy minimis w Regionie Mazowieckim Regionalnym.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 tys. zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. zł.

Planowana alokacja: 44 046 972 zł

 

PREFERENCJE

 • Projekty nie mogą zakładać przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych ani nie mogą być związane z czynnościami rutynowymi przedsiębiorstwa.
 • Pozytywny wynik wstępnego audytu gotowości przedsiębiorstwa do transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

 

2.6 TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW W KIERUNKU GOZ – KIEDY?

Nabór wniosków ogłoszony będzie w 2024 r.

 

KONTAKT

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 2.6 Transformacja Przedsiębiorstw w Kierunku GOZ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami  pod numerem 888 935 444 .

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.