ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu: „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” RPMP.08.02.00-12-0053/18

W związku z realizacją projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” RPMP.08.02.00-12-0053/18, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na wynajem pomieszczeń na indywidualne spotkania uczestników projektu z:

  1. doradcą klienta,
  2. doradcą zawodowym i psychologiem.

 

Pobierz