ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców województwa śląskiego”, nr projektu RPSL.07.01.03-24-04FF/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia pracownik administracyjny z podstawami obsługi komputera, wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla 4 Uczestników Projektu.

Pobierz